ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ:
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις της ιστοσελίδας mgartgallery.gr. Η χρήση της ιστοσελίδας mgartgallery.gr τελεί υπό την προϋπόθεση της πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής των περιγραφόμενων όρων. Στο πλαίσιο αυτό η μη αποδοχή τμήματος ή συνόλου του παρόντος, ρητώς αναφέρεται ότι απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας mgartgallery.gr. Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο επισκέπτεται τις σελίδες του site ή κάνει χρήση των υπηρεσιών για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως “Χρήστης”.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Το mgartgallery.gr αποτελεί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων μέσω του διαδικτύου της Ελληνικής επιχείρησης με την Επωνυμία MG ART GALLERY, με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ170753603000 , η οποία θα αναφέρεται με τον διακριτικό της τίτλο ως MG ART GALLERY και της οποίας η έδρα βρίσκεται στη διεύθυνση Σερρών 5 – Αγ. Δημήτριος.

1.ΟΡΟΙ
Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπεται από τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις. Κάθε χρήστης/επισκέπτης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από το Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994 όπως τροποποιήθηκε (κωδικοποιήθηκε) με τον Ν.4512/2018) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.
Ο εκάστοτε χρήστης της ως άνω ιστοσελίδας καθώς και των υπηρεσιών αυτής καλείται να μελετήσει με προσοχή τους όρους χρήσης που παρέχονται με τρόπο απλό, σαφή και κατανοητό πριν την χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών αυτής. Να σημειωθεί δε ότι μόνο εφόσον αποδέχεται τους παρακάτω όρους , στο σύνολο τους, μπορεί να κάνει χρήση της ιστοσελίδας καθώς και των υπηρεσιών που προσφέρει αυτή.

2.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ:
Η εταιρεία MG ART GALLERY δύναται να τροποποιεί ή να ανανεώνει οποτεδήποτε τους παρόντες όρους και τους τρόπους των συναλλαγών του παρόντος ηλεκτρονικού της καταστήματος, όποτε εκείνη κρίνει ότι είναι απαραίτητο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, παρά μόνο με σχετική ανάρτηση στην παρούσα ιστοσελίδα. Οι χρήστες οφείλουν και έχουν την ευθύνη να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα αν έχουν λάβει χώρα νέες τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από τη Επιχείρηση των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.

3.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MG ART GALLERY:
Σχετικά με τις πληροφορίες των προιόντων η εν λόγω ιστοσελίδα φροντίζει ώστε να παρέχει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση, ενώ καταβάλει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσπάθεια προκειμένου οι περιγραφές των προιόντων της να είναι πλήρεις.
Ωστόσο, η εταιρεία MG ART GALLERY δεν φέρει ευθύνη στην περίπτωση που κάποια περιγραφή του προϊόντος είναι ανακριβής ή λανθασμένη, διότι έχει διαφύγει της προσοχής του χειριστή της ιστοσελίδας, ή οφείλεται σε λάθη που έχουν προκληθεί ακούσια ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας.
Περαιτέρω, η εταιρεία MG ART GALLERY δεν μπορεί να εγγυηθεί την διαθεσιμότητα των προϊόντων της, αλλά δεσμεύεται να ενημερώσει τους καταναλωτές έγκαιρα για την μη διαθεσιμότητα του εκάστοτε προϊόντος.
Η εταιρεία MG ART GALLERY ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της. Το ηλεκτρονικό κατάστημα mgartgallery.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, η εταιρεία MG ART GALLERY ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

4.ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:
Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Οι χρήστες των ιστοσελίδων του mgartgallery.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτές και το ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις, παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

5.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό της δομής , του πλάνου, του σχεδιασμού, των πληροφοριών και των φωτογραφιών ανήκουν στην MG ART GALLERY. Τα εμπορικά σήματα και λογότυπα που αναρτώνται ανήκουν στην ως άνω εταιρεία. Δεν είναι επιτρεπτή η μόνιμη αντιγραφή ή η αποθήκευση οποιουδήποτε υλικού από την εν λόγω ιστοσελίδα, ούτε η τροποποίηση, η αναδημοσίευση, αναμετάδοση ή αναδιανομή ή με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση υλικού από αυτή την ιστοσελίδα σε οποιοδήποτε τρίτο ή η διάθεση αυτού σε τυπωμένο αντίγραφο ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση. Η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου της ιστοσελίδας για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς μπορεί να γίνει μόνο με προηγούμενη άδεια από τον δικαιούχο των ως άνω πνευματικών δικαιωμάτων.
Προς αποφυγή αμφιβολιών και οποιασδήποτε παρανόησης όπου παρέχεται η συναίνεση μας για την ειδική χρήση τέτοιου υλικού, τα πνευματικά δικαιώματα παραμένουν στην εταιρεία με την επωνυμία MG ART GALLERY και οποιαδήποτε χρήση του υλικού, θα πρέπει να περιλαμβάνει την ακόλουθη δήλωση προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων: « Η εταιρεία MG ART GALLERY διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα».
Τα διακριτικά γνωρίσματα, τα λογότυπα, τα ονόματα και οι εικόνες, ανήκουν στην ως άνω ιστοσελίδα και κατ΄ επέκταση στην ως άνω εταιρεία και αποτελούν αποκλειστικά σήματα της εταιρείας και της ιστοσελίδας, ενώ παράλληλα προστατεύονται από τους ελληνικούς και διεθνείς κανόνες του δικαίου των εμπορικών σημάτων, της βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και του δικαίου ανταγωνισμού.
Η εταιρεία δεν παρέχει εγγυήσεις ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα ιούς και κακόβουλο λογισμικό. Περαιτέρω, η MG ART GALLERY δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία ή βλάβη που τυχόν θα προκληθεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιεί ο χρήστης-επισκέπτης για την πρόσβαση του στην παρούσα ιστοσελίδα, οφειλόμενη είτε σε χρήση, αντιγραφή , ή φόρτωση ή αλλοίωση ή σε άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

6.ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ:
Οι χρήστες του ιστοτόπου mgartgallery.gr αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δεν θα τον χρησιμοποιούν για οποιοδήποτε παράνομο ή βλαπτικό τρόπο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την νόμιμη χρήση αυτού. Παράλληλα φέρουν την υποχρέωση να απέχουν από οποιαδήποτε καταχρηστική συμπεριφορά και ανάπτυξη οποιασδήποτε πρακτικής αθέμιτου ανταγωνισμού.
Να σημειωθεί ότι οποιαδήποτε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου για παράνομους και καταχρηστικούς σκοπούς επισύρει μία σειρά από αστικές και ποινικές κυρώσεις.

7.ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ:
Προκειμένου ο χρήστης της ιστοσελίδας να καταχωρήσει έγκυρη παραγγελία θα πρέπει να φέρει τη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, ήτοι να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και να μην τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. Η εταιρεία διατηρεί την επιφύλαξη να αξιώσει από τον κηδεμόνα του ανηλίκου ή από τον δικαστικού συμπαραστάτη αντίστοιχα, τυχόν παραγγελίες που θα καταχωρηθούν από πρόσωπα δικαιοπρακτικά ανίκανα.
Η παραγγελία καταχωρείται από τον χρήστη της ιστοσελίδας αφού πρώτα: συμπληρώσει στα πεδία και όπου ζητείται τα απαραίτητα στοιχεία του, αποδεχτεί τους όρους της εν λόγω σύμβασης πώλησης με όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει αυτή (ενδεικτικά: το αντικείμενο, η ποσότητα, το είδος, το τίμημα, τους φόρους, τον τόπο και χρόνο παράδοσης του αντικειμένου κ.ο.κ). αποδεχτεί τους συγκεκριμένους όρους χρήσης που αποτελούν μέρος της εκάστοτε καταρτιζόμενης με το κατάστημα σύμβασης πώλησης.
Με την καταχώρηση της παραγγελίας στην ιστοσελίδα θα σας εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: «Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!», ενώ παράλληλα θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικό email επιβεβαίωσης με τις λεπτομέρειες τις παραγγελίας σας.
Εν συνεχεία και μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επεξεργασίας της παραγγελίας από τους υπεύθυνους, θα σας αποσταλεί εκ νέου ενημερωτικό email για την αποστολή της παραγγελίας σας, καθώς και ο σχετικός αριθμός παρακολούθησης.
Στην περίπτωση που προκύψει κάποιον τυχόν πρόβλημα ή εκκρεμότητα με την παραγγελία θα σας αποσταλεί εκ νέου ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα αναφέρεται τόσο το ζήτημα, όσο και τρόποι επίλυσης αυτού. Εναλλακτικά, η εταιρεία θα επικοινωνήσει μαζί σας τηλεφωνικά, προκειμένου να σας ενημερώσει για οποιοδήποτε ζήτημα. Αναφορικά με τα email που συμπληρώνετε στη φόρμα, καθώς και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας, καλό είναι να διατηρούνται από τους χρήστες μέχρι και την ολοκλήρωση της συναλλαγής, προκειμένου να υφίσταται η απρόσκοπτη διεκπεραίωση της παραγγελίας.

8.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
Στην ιστοσελίδα mgartgallery.gr όλες οι τιμές που αναγράφονται στα προϊόντα συμπεριλαμβάνουν και το νόμιμο συντελεστή Φ.Π.Α 24%.
Ο τρόπος πληρωμής επιλέγεται από τον εκάστοτε χρήστη, ο οποίος μπορεί να πληρώσει είτε με χρεωστική/πιστωτική κάρτα, είτε μέσω τραπεζικής κατάθεσης στον λογαριασμό που θα υποδειχθεί.

9.ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ:
Υπάρχει η πιθανότητα η παραγγελία να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:
Α)Είτε γιατί βρίσκεται σε έλλειψη το προϊόν και ως εκ τούτου δεν είναι διαθέσιμο, στην περίπτωση την οποία η εταιρεία θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να ενημερώσει σχετικά με αυτό,
Β) Είτε για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά καιρικά φαινόμενα, απεργία κτλ) και στην περίπτωση αυτή ο πελάτης θα ενημερωθεί άμεσα,
Γ) Είτε για λόγους που αφορούν τον πελάτη με τον οποίο υπάρχει αδυναμία επικοινωνίας.

10.ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ- ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:
Η παράδοση των προϊόντων γίνεται με Courier.
Τα έξοδα αποστολής για τις παραγγελίες είναι δωρεάν.
Οι παραδόσεις των προϊόντων γίνονται μέσα σε 6-7 εργάσιμες ημέρες για τους πίνακες, και 15-20 εργάσιμες ημέρες για τα υπόλοιπα προϊόντα μας.

11.ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ:

Ως πελάτες έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε μια παραγγελία εντός 24 Ωρών εφόσον αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί από το προσωπικό της εταιρείας και μόνο κατόπιν αποστολής αιτήματος ακύρωσης της παραγγελίας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@mgartgallery.gr όπου θα αναγράφεται ο αριθμός παραγγελίας.
Η ακύρωση θα είναι έγκυρη μόνο εφόσον παραλάβετε email επιβεβαίωσης.

 

12.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
Ο εκάστοτε πελάτης δύναται να ζητήσει την επιστροφή του προϊόντος το οποίο αγόρασε με την ίδια μεταφορική που του το παρέδωσε και να ζητήσει την αντικατάσταση του στις περιπτώσεις που:
1. Υπάρχει αποδεδειγμένη ευθύνη της εταιρείας και του έχει παραδοθεί λανθασμένο προϊόν σε σχέση με αυτό που παρήγγειλε.
2. Στις περιπτώσεις που το προϊόν φέρει αποδεδειγμένα κάποιο ελάττωμα και αυτό οφείλεται σε κατασκευαστική πλημμέλεια.
3. Στην περίπτωση που το προϊόν που σας παραδόθηκε δεν σας ταιριάζει η επιστροφή μπορεί να γίνει εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, αφού πρώτα επικοινωνήσετε στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση: info@mgartgallery.gr .
Σε περίπτωση επιστροφής ή αντικατάστασης του προϊόντος, αυτό θα πρέπει να βρίσκεται στην ίδια κατάσταση με αυτή την οποία παραλήφθηκε από τον αγοραστή.
Επομένως, για οποιαδήποτε επιστροφή ή αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να προηγηθεί προηγούμενη επικοινωνία με την εταιρεία μέσω της φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται στη διεύθυνση email στο info@mgartgallery.gr.
Εν συνεχεία, ένα στέλεχος της εταιρείας θα επικοινωνήσει μαζί σας για τη διευθέτηση της διαδικασίας. Υποχρεούστε να αποστείλετε το προϊόν στην άρτια κατάσταση στην οποία το παραλάβατε και επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις του προϊόντος. Επιπλέον, οφείλετε να συμπεριλάβετε την απόδειξη λιανικής πώλησης. Η επιστροφή θα γίνεται δεκτή μόνο κατόπιν έγκρισης της εταιρείας. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως αφενός με τον τρόπο που επιλέξατε να πληρώσετε την παραγγελία σας και αφετέρου τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός 8 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα.
Ωστόσο, στην περίπτωση που η επιστροφή και η αντικατάσταση του προϊόντος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της εταιρείας με τα έξοδα επιστροφής, επιβαρύνεται ο αγοραστής/πελάτης. Η παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων θα μπορεί να πραγματοποιείται μόνο από τη διεύθυνση που είχατε δηλώσει εξαρχής για την αποστολή τους και την οποία μας έχετε υποδείξει γραπτώς.
Συμφωνείτε να παρέχετε στην εταιρεία μας όσο το δυνατό περισσότερες λεπτομέρειες για τη διεύθυνση παραλαβής των εμπορευμάτων, για παράδειγμα όροφος, δυσκολίες πρόσβασης του μεταφορέα/courier, ύπαρξη ασανσέρ, στενές σκάλες, κτλ., προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία παραλαβής από το χώρο που θα μας υποδείξετε. Συμφωνείτε ότι θα υπάρχει κατάλληλη πρόσβαση στο χώρο για την παραλαβή των επιστρεφόμενων εμπορευμάτων.
Αν ο μεταφορέας/courier θεωρήσει ότι η παραλαβή των προϊόντων από το χώρο που θα υποδείξετε, μπορεί να προκαλέσει φθορά στην περιουσία σας, θα σας ενημερώσει προφορικώς και θα το καταγράψει στο έντυπο παραλαβής. Μπορεί να υποδείξετε στη συνεργαζόμενη εταιρεία μεταφορών/courier να συλλέξει τα προϊόντα παρά την υπόδειξη αυτή, παρόλα αυτά δε θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί στην περιουσία σας ή τα εμπορεύματα δεδομένου ότι η συλλογή των προϊόντων θα γίνει με την πρέπουσα προσοχή και φροντίδα.
Συμφωνείτε να δώσετε στο συνεργάτη όλα τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε, συμπεριλαμβανομένων όλων των μερών και των εξαρτημάτων που τα απαρτίζουν. Κατά την παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων από το μεταφορέα θα υπογράψετε ένα έντυπο παραλαβής για να πιστοποιήσετε ότι πραγματοποιήθηκε η παράδοση στο μεταφορέα. Το έντυπο παραλαβής θα σας δοθεί από το συνεργαζόμενο μεταφορέα/courier.
Αν δεν δύναστε να είστε ο ίδιος παρών κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων από το χώρο, μπορείτε να ορίσετε ένα εκπρόσωπο που θα αναλάβει αυτή τη διαδικασία εκ μέρους σας. Ο εκπρόσωπος αυτός θα πρέπει να είναι ενήλικος και ικανός να επιβλέψει την παραλαβή των προϊόντων σας αντί για εσάς.

14.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:
Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της «MG ART GALLERY» για να γίνουν παραγγελίες προϊόντων της εταιρείας, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν καταχωρείτε μία παραγγελία, θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, ο αριθμός του σταθερού ή κινητού σας τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(email).
Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των Χρηστών/Πελατών της ιστοσελίδας mgartgallery.gr υπόκειται στους όρους του προβλεπόμενου από τη Ρύθμιση (ΕΕ) 2016/679 Γενική Ρύθμιση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, και των ευρωπαϊκών και ελληνικών κανονισμών επεξεργασίας ελληνικών προσωπικών δεδομένων και ελέγχων της αρμόδιας Ελληνικής Αρχής Ελέγχου.
Σκοπός του είναι η υλοποίηση της παραγγελίας που εδόθη από τον πελάτη, χωρίς να αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, τα προσωπικά τους δεδομένα, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σας παραπέμπουμε στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική απορρήτου) του παρόντος ιστότοπου. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.
Η εταιρεία μας κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με:
• την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας
• για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση
• για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από την εταιρεία μας
• ειδικές προσφορές και νέα της εταιρείας μας
Η εκ μέρους σας καταχώριση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από την εταιρεία μας για τους λόγους που αναφέρονται στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική απορρήτου)
Τυχόν δεδομένα ηλεκτρονικής πληρωμής όπως αριθμός πιστωτικης κάρτας, την ημερομηνία λήξης πιστωτικής κάρτας, τριψήφιο κωδικό ασφαλείας πιστωτικής κάρτας δεν καταγράφονται σε καμία περίπτωση από την εταιρεία είτε από τον ιστότοπο mgartgallery.gr

15.ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ:
Η ιστοσελίδα mgartgallery.gr κάνει χρήση του πρωτοκόλλου SSL(Secure Sockets Layer) για την πιστοποίηση της ασφάλειας των δεδομένων σας και των δεδομένων που διακινούνται μέσω του ιστοτόπου. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση διαδικτυακών τόπων (websites) στους διαδικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των διαδικτυακών χρηστών και των διαδικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη (client) και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

Επιπλέον, προσωπική ασφάλεια αποτελεί το password που δίνετε όταν γίνεστε μέλος του ιστότοπου mgartgallery.gr

Με σκοπό την πρόσβασή σας σε οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο έχετε καταχωρήσει στον ιστότοπο mgartgallery.gr , θα πρέπει πρώτα να εισάγετε το όνομα του χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) στην φόρμα εισόδου χρήστη του ιστοτόπου. Για αυτό το λόγο, θα πρέπει να διασφαλίζετε τη φύλαξη των στοιχείων αυτών, ώστε να μην κινδυνεύσουν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους χρήστες ή από ανεπιθύμητα κακόβουλα προϊόντα λογισμικού. Κατά τη δημιουργία κωδικού πρόσβασης σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιείτε τουλάχιστον 8 χαρακτήρες οι οποίοι θα αποτελούνται από λατινικούς χαρακτήρες πεζών και κεφαλαίων, αριθμών και ειδικών συμβόλων.
Τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας δεν καταχωρούνται ή αποθηκεύονται σε μέσα της εταιρείας. Κατά τη επιλογή πληρωμής με πιστωτική ή χρωστική κάρτα, ο χρήστης/επισκεπτης στου ιστοτόπου mgartgallery.gr μεταφέρεται στο ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών «Alpha e-commerce» της Τράπεζας Alpha Bank όπου η ασφάλεια των δεδομένων διασφαλίζεται ως εξής:
 
O διαδικτυακός τόπος mgartgallery.gr χρησιμοποιεί τεχνολογία cookies.
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας την απρόσκοπτη και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες λειτουργία μιας ιστοσελίδας, την προσωποποίηση σελίδων όπως πχ «Καλάθι», «Ο Λογαριασμός μου», με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση του χρήστη σε αυτές και τη συλλογή στατιστικών δεδομένων με στόχο τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.
Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς, ενώ είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα μας.
Εάν δεν επιθυμείτε να δέχεστε cookies από τον ιστότοπο mgartgallery.gr , έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε «Μη αποδοχή» στο αναδυόμενο παράθυρο «Χρήση Cookies» που εμφανίζεται κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο mgartgallery.gr , στο κάτω μέρος.
Εάν δεν επιθυμείτε τα cookies να φυλάσσονται στον υπολογιστή σας, μπορείτε να αλλάξετε τις σχετικές ρυθμίσεις του περιηγητή (browser) που χρησιμοποιείτε.

16.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
Το mgartgallery.gr δεν αποτελει φυσικό κατάστημα, αλλά είναι ηλεκτρονικό κατάστημα. Ο επισκέπτης- χρήστης της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται στην εταιρεία μέσω email στην διεύθυνση: info@mgartgallery.gr.  Τέλος μπορεί να επικοινωνήσει και τηλεφωνικά στο : 2109946354, Δευτέρα ως Παρασκευή: 9:00 -17:00.

17.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ:
Οι εν λόγω ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ της ιστοσελίδας mgartgallery.gr διέπονται από το Ελληνικό , το Ευρωπαϊκό δίκαιο και από τις Διεθνείς Συνθήκες. Στην περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας/διαφοράς των μερών που αφορά στην χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος αυτή θα επιδιώκεται να επιλύεται εξωδικαστικώς. Αντίθετα αν η διαφορά δεν μπορεί να επιλυθεί με κανέναν εξωδικαστικό μέσο, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.